Apie mus rašojolanta

Svarbiausia – idėja, kuria tiki, tada – daug kruopštaus ir atkaklaus darbo, ir – sėkmė aplanko. Tai kauniečių šeimos, verdančios uogienes pagal senovinius receptus, patirtis. Iš miesto persikraustę į kaime dėl tyro oro ir ramybės, jie netikėtai čia surado ir verslo idėją, kuri tapo jų pragyvenimo šaltiniu.

Kauniečiai Mindaugas ir Vita Šlapkauskai į šeimos verslą įsitraukė be išankstinių planų, tik vedami noro apsaugoti savo užmiesčio sodybos aplinką nuo pramonės įmonių invazijos ir nenorėdami matyti dirvonuojančios paveldėtos senelių žemės.

Skaitykite daugiau…

LNK televizijos laida „Apie ūkį ir bites“ 2013-01-13

Reportažas…

Pirkėjams – išskirtinės kokybės produktai

Monika Barzdžiūnaitė, LIETUVOS RYTAS, 2012 gruodžio 17 d.
Natūralūs, maistingi, išauginti tausojant aplinką: išskirtinės kokybės vaisiai, uogos, daržovės ir perdirbti jų produktai vis labiau traukia Lietuvos pirkėjus.

Šių produktų gamintojai gali pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Dalyvavimas maisto kokybės schemose” bei priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos” programą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema”.Išskirtinės kokybės produktus, parduodamus ūkininkų turgeliuose ar prekybos centruose, puošia „Kokybės” ženklas.


Lie­tu­vių skran­džiui – išskir­ti­nės ko­ky­bės vai­siai ir uo­gos

Aldona Kudzienė, ALYTAUS NAUJIENOS, 2012 m. gruodžio 29 d.
Že­mės ūkio pro­duk­tų rin­ko­je ran­da­si vis dau­giau iš­skir­ti­nės ko­ky­bės mais­to pro­duk­tų. Svei­kus, na­tū­ra­lius  sa­vo so­do bei uo­gy­no pro­duk­tus pir­kė­jams tie­kia ir 2004 me­tais Kau­no ra­jo­ne, Tvar­kiš­kių kai­me, uo­gi­nin­kys­tės ir so­di­nin­kys­tės  ūkį įkū­ręs Min­dau­gas Šlap­kaus­kas.
Žy­mė­ti sa­vo pro­duk­tus iš­skir­ti­nės ko­ky­bės žen­klu su žmo­na Vi­ta ūki­nin­kau­jan­tis Min­dau­gas pra­dė­jo šie­met, ga­vęs ser­ti­fi­ka­tą, ku­ris ga­ran­tuo­ja, kad ūki­nin­ko pro­duk­ci­ja ga­mi­na­ma lai­kan­tis pa­pil­do­mų ir griež­tes­nių ga­my­bos, per­dir­bi­mo bei tie­ki­mo į rin­ką rei­ka­la­vi­mų. Iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­ci­ją pa­de­da už­au­gin­ti ir Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos pa­ra­ma.


Ūkininkų sėkmę lemia močiučių receptai

VL žurnalistas Albinas Čaplikas
Mieste gyvenę ir dirbę Mindaugas su žmona Vita į paveldėtą senelių sodybą, prie kurios buvo ir 1,8 ha žemės sklypas, persikraustė 2004-aisiais. Dar metus jauna šeima dairėsi, svarstė, kvėpavo kaimo oru ir važinėjo dirbti į miestą. Tačiau 2005-aisiais apsisprendė imtis žemės ūkio.

Ukininku-sekme-lemia-mociuciu-receptai


Ūkininkauti sutuoktiniai pradėjo 30 arų aviečių lauke 2006-aisiais. Šiuo metu ūkis išsiplėtė iki 10 ha, o prieš metus pradėjo veikti ir perdirbimo cechas

Daugiau…

M. Šlapkausko ūkyje – išskirtinė produkcija

Stasė Asipavičienė, NAUJASIS GĖLUPIS, 2012 m. gruodžio 19 d.
Surasti verslo nišą visko persotintoje rinkoje dabar sudėtinga. Didžiąją jos dalį užėmę stambieji prekybos tinklai, o mažiesiems gamintojams konkuruoti gaminant įprastus maisto produktus neįmanoma.

Tačiau išradingi jauni žmonės sugeba padaryti kažką naujo, išskirtino, sukurti darbo vietas ir savo produkcija stebinti pirkėjus. Sumanymus padeda įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos parama.

Ūkininkų sėkmės paslaptis – močiučių receptai

Asta Raicevičienė, KĖDAINIŲ GARSAS, 2013 m. sausio 15 d.
Paveldėję 1,8 ha senelių žemės į Tvariškių kaimą, esantį Kauno rajone, Vita ir Mindaugas Šlapkauskai atsikėlė iš Kauno.

Įkūrus uogininkystės-sodininkystės ūkį, šiandien jų valdos užima 10 ha ploto. Pasiekti ūkio tikslų – įveisti verslinį sodą, uogyną, kuris atitiktų nacionalinius ir Europos Sąjungos standartus bei įsitvirtinti vaisių, uogų auginimo ir realizacijos rinkoje, jaunai šeimai padėjo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ūkio modernizacijos projekto parama.

Išskirtinės kokybės uogos ir vaisiai dera greta Kauno

Irma Bajorūnė, RINKOS AIKŠTĖ, 2013 m. sausio 12 d.

Nuo lauko iki stalo – tokio principo laikosi pakaunėje gyvuojančio vaisių ir uogų ūkio savininkas Mindaugas Šlapkauskas.


Dešimties hektarų plote dera avietės, braškės, gervuogės, serbentai, kriaušės, gervuogės, vyšnios, slyvos, obelys. Vienkiemyje besikuriančiame ūkyje Tvarkiškių kaime, vos už kelių kilometrų nuo Kauno, įrengti sandėliai, čia pat uogos užšaldomos, verdamos uogienės ir sirupai, spaudžiamos sultys.

Ūkininkai siūlo išskirtinės kokybės produktų

Saulius Tvirbutas, VILNIAUS DIENA, 2012 gruodžio 20 d.
Kauno rajone ūkininkaujantys Šlapkauskai gavo teisę savo užaugintas uogas, vaisius ir iš jų gaminamas uogienes žymėti išskirtinės kokybės ženklu.

Taip pat ūkininkai sėkmingai pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos parama ir modernizavo savo ūkį.

Mažėjant pirkėjų, lietuviškų uogų augintojai įvairina veiklą

2012-08-06 Mano ūkis
slapkauskai_7188
Kauno r., rugpjūčio 6 d. Nors Lietuvoje užaugintos uogos pirkėjus traukia prekine išvaizda ir kokybe, tačiau įvairias uogas ir vaisius savo ūkyje Kauno rajone auginantys Vita ir Mindaugas Šlapkauskai pastebi, kad dažnai svarbiausiu vartotojų pasirinkimo kriterijumi tampa kaina.
Jų įsitikinimu, tai lemia vis dar sunki ekonominė padėtis ir vidutinio sluoksnio nykimas mūsų šalyje.
Ūkyje auginamos obelys, kriaušės, vyšnios, slyvos, gervuogės, braškės, serbentai. Prekiaujame tik lietuviška produkcija – šviežia, perdirbta, šaldyta.